iphone-7_plus-gold iPhone 7 Gold 128Gb đã có hàng tại BVTmobile

iPhone-7-plus-goldiPhone 7 Plus Gold 32Gb đã có hàng tại BVTmobile

Bảng tin công nghệ